Share

Ұңғыма құрылысын жобалау

Ұңғыма құрылысын жобалау

ҚМГ Бұрғылау саласында ҚазМұнайГаз еншілес және тәуелді ұйымдарында ұңғымалар құрылысының технологиялық процестерін жүргізудің тиімділігін арттырумен және ұңғымалар құрылысы кезінде технологиялық процестерді жақсарту бойынша ұсынымдар дайындаумен және ұңғымалар құрылысы бөлігінде инвестициялық Барлау/Өндіру жобаларына қорытынды дайындаумен айналысады.

Ұңғымаларды жобалау кезінде инженерлік есептеулер үшін қазіргі уақытта Halliburton компаниясының Landmark бағдарламалық жасақтамасы қолданылады.

Есептеулерде келесі модельдер қолданылады:
Траекторияларды жобалау. Кез-келген күрделіліктің траекторияларын жобалау, сонымен қатар магистральдардың қиылыстарын талдау.
Қоршау бағаналары. Шегендеу бағанының кернеу моделі, цементтеу моделі, шегендеу бағаналарын орталықтандыру.
Құбыр механикасы. Осьтік жүктемелер мен баған моменттерінің моделі.
Гидравлика модельдері. Қалыпты айналымдағы гидравлика моделі, СПО кезіндегі гидравлика моделі, депрессияға арналған гидравликалық бұрғылау, Ұңғыманы өшіруді модельдеу, ұңғыманың температуралық режимін модельдеу.

ҚМГ мамандарының суши үшін де, теңіз жобалары үшін де кез келген күрделі жобаларды әзірлеуге мүмкіндік беретін үлкен тәжірибесі бар. Тұрақты негізде ҚазМұнайГаз «Өзенмұнайгаз» АҚ, «Ембімұнайгаз» АҚ, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ, «Қаражанбасмұнай» АҚ, «Қазақойл – Ақтөбе» ЖШС, «Қазақтүрікмұнай» ЖШС, «Қазгермұнай» БК ЖШС, «Өріктау Оперейтинг»ЖШС 8 ірі мұнай-газ өндіруші еншілес ұйымдарымен ынтымақтастық орнатқан.

Бұдан басқа, ҚМГ мамандарымен Каспий теңізі акваториясында іздестіру-барлау ұңғымаларын салуға жобалар да әзірленді, «Н Оперейтинг Компани» ЖШС, «Жамбыл Петролеум» ЖШС үшін Жеңіс құрылымында V-1 іздестіру-барлау ұңғымасын жобалау жүргізілуде. Ұңғымалардың құрылысын бақылау үшін мамандар құрылыс процесінде жобалық құжаттама талаптарының сақталуына авторлық қадағалау жүргізеді.

ҚМГ Ұңғымаларды бұрғылау және цементтеу сапасына, регламенттерді, бұрғылау жөніндегі ғылыми-техникалық құжаттаманы, бұрғылау және тампонаждық ерітінділердің жаңа рецептураларының КПИ-ін әзірлеуге (ай сайынғы, тоқсан сайынғы) мониторинг пен талдауды орындайды (ҚазМұнайГаз ЕТҰ объектілерінде ғылыми-техникалық сүйемелдеу).