Share

Өндіру техникасы мен технологиясы

Өндіру техникасы мен технологиясы

Мұнай және газ кен орындарын игеру және игеру кезінде көмірсутегі өнімдерін алу әдістерін бағалау және дамыту, ұңғыманы өндірудің ең ұтымды және арзан техникалары мен технологияларының мүмкіндіктерін табу маңызды. Бүгінгі күні Мұнай мен газды жер бетіне көтерудің технологиялық процестерін жаңғырту және оңтайландыру мәселесі өзекті болған кезде, механикаландырылған қорды талдау және ұңғымаларды ағымдағы жөндеу департаменті ҚМГ құрылымдық бөлімшелерінің бірі ретінде ҚМГ ҰК АҚ-ның еншілес кәсіпорындарымен ұңғымалар жұмысының технологиялық режимдерін және тереңдік-сорғы жабдығының жұмыс параметрлерін оңтайландыру арқылы мұнай өндіруді қарқындатуға бағытталған өнімді ынтымақтастықты жүргізуде. Еншілес кәсіпорындардың өндірістік қызметтерімен ынтымақтастық келесі бағыттарда көрсетілген:

көмірсутек өнімдерін өндірудің техникасы мен технологияларының жаңа түрлерін іздеу және әзірлеу, атап айтқанда,тереңдік-сорғы жабдықтарының (ІРІТ)озық түрлерін қолдану;
кен орындарының берілген геологиялық-физикалық және техникалық – экономикалық жағдайларында тиімділікті одан әрі айқындай отырып, техника мен технологиялардың жаңа түрлерін тәжірибелік-кәсіпшілік сынамалау;
асқынулармен күресудің жаңа/жетілдірілген әдістерін іздеу және дамыту – ұңғымалық жабдықтың коррозиясы, асфальт-шайыр-парафин шөгінділері, механикалық қоспалар мен құм дақтары, ұңғымалық жабдық элементтерінің механикалық тозуы/абразиясы, гидраттар, тұз қоспалары және т. б. асқынулардың түрлері;
ұңғымалар жұмысының жөндеуаралық кезеңін ұлғайтуға және ұңғымалық жабдықтың істен шығуына жұмыс істеуге бағытталған іс-шараларды әзірлеу;
жетілдірілген кен орындары мен игерілуі қиын қорлары бар кен орындарын игеру кезінде күрделі пайдалану жағдайларында орын алатын жиі жөнделетін ұңғымалар қорын қысқартуға бағытталған іс-шараларды әзірлеу.

Өндірілетін көмірсутек өнімінің физикалық-химиялық қасиеттерімен және өндіру режимдерімен анықталатын ұңғыма ішіндегі жабдықтың сенімділігі мен жұмыс ұзақтығына әсер ететін асқынулардың түрлері мен дәрежесі кен орнын пайдалану кезеңінде өзгеру қасиетіне ие. Резервуардағы қысымның төмендеуіне, судың жоғары деңгейіне, ұңғымалардың қартаюына, тығыз бұрғылауға байланысты кен орындарын игеру ұзақтығымен асқынулардың көлемі күрт артады және асқынулармен күресудің кең ауқымды, тиімді, жүйелі әдістерін қажет етеді. Осы бағытта ҚМГ мамандарының жұмысы жиі жөнделетін ұңғымалардың санын азайтуға бағытталған іс-шараларды әзірлеуге бағытталған. Жоспарлы-алдын алу іс-шаралары бойынша, түрлі асқынулар үшін химиялық қорғауды (Ұңғымаларды тежеу) қолдану бойынша, тереңдік – сорғы жабдығын оңтайландыру бойынша нысаналы ұсынымдар-ҚМГ қызметінің бағыттарының бірі.

ҚМГ штангсыз сорғы қондырғыларын (электр орталықтан тепкіш, электровинттік, гидроқұрылғыш сорғыларды) қоса алғанда, механикаландырылған пайдаланудың баламалы технологиялық шешімдерін енгізу, пайдаланудың әртүрлі әдістерінің техникалық мүмкіндіктері мен техникалық-экономикалық тиімділігін бағалау бойынша үлкен жұмыс жүргізілуде.

Механикаландырылған қорды талдау және ұңғымаларды ағымдағы жөндеу департаментінің мамандары табысты технологияларды одан әрі дамыту және қоғамның еншілес кәсіпорындарына тираждау бойынша жұмыстармен жылына жаңа техника мен технологиялардың тәжірибелік-өнеркәсіптік сынақтарына сараптамалық сүйемелдеу жүргізеді.

Өндірістік процестерді инженерлік-техникалық сүйемелдеу жөніндегі қызметпен қатар ҚМГ мамандары кен орындарын игеруге арналған жобалау құжаттамасын ғылыми-техникалық сүйемелдеу және сараптау, Мұнай және газ өндірудің перспективалы объектілерінің өндіру және айдау ұңғымаларын тұжырымдамалық жобалау, техника мен өндіру технологиясы бөлігінде нормативтік – техникалық құжаттарды әзірлеу және енгізу бойынша жұмыс жүргізеді.