Share

Корпоративтік қауіпсіздік

Корпоративтік қауіпсіздік

«ҚМГ Инжиниринг» ЖШС Корпоративтік қауіпсіздік жүйесі Компанияның корпоративтік мәдениеті мен құндылықтарын қолдауға, қызметкерлерді, қаржылық және техникалық құралдарды, мүлікті, технологияларды, өндірістік, басқарушылық және коммерциялық қызмет процестерін әртүрлі қауіп-қатерлерден қорғауды қамтамасыз етуге арналған.

«ҚМГ Инжиниринг» ЖШС өндірістік қызметті Қазақстан Республикасы заңнамасының және экономикалық, ішкі, физикалық және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы саясаттың талаптарына толық сәйкес жүзеге асыруды көздейтін бизнесті жүргізу бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдайды.

«ҚМГ Инжиниринг» ЖШС мыналарды қамтамасыз етеді:

  • экономикалық қауіпсіздік алаяқтық пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі алдын алу-алдын алу іс-шараларын іске асыру арқылы, әсіресе сатып алу саласында, ақша қаражатын жымқыру мен мақсатсыз пайдалануға, лауазымдық өкілеттіктерін теріс пайдалану мен асыра пайдалануға, немқұрайдылыққа және т. б. жол бермеу.;
  • жүйелік профилактика және ішкі қауіптердің алдын алу арқылы ішкі қауіпсіздік;
  • заңнама талаптарына сәйкес физикалық қауіпсіздік;
  • ақпараттық қауіпсіздік кибершабуылдардан болатын шығындар мен залалдарды болдырмау, ақпараттық ресурстарға заңсыз қол жеткізуді болдырмау, «Киберқалқан»жобасы негізінде компанияға енгізілетін ақпараттық қауіпсіздікті басқару жүйесінің жұмыс істеуі және нәтижелілігін арттыру арқылы.
Объявление

Единственным участником ТОО «КМГ Инжиниринг» принято решение об уменьшении
уставного капитала (протокол Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» № 12/2022 от 08 июля 2022 года)
ТОО «КМГ Инжиниринг», БИН 140340010451, настоящим сообщает об уменьшении уставного капитала.
Претензии принимаются в течение 1 месяца – с 17 августа по 16 сентября 2022 года
по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмұхаммед Қонаева, здание 8

Закрыть
100% безопасность вашего сайта.
Powered by