Share

Өндіруші активтерді сүйемелдеу

Өндіруші активтерді сүйемелдеу

Жыл сайынғы негізде ҚМГ қызметкерлері өндіруші активтерді сүйемелдеуді жүргізеді, оған мыналар кіреді:

  • PGS орындайтын 3Д сейсмикалық материалдарды өңдеуге және түсіндіруге супервайзинг;
  • ҚМГ ҰК игеріліп жатқан кен орындарын жете барлаудың егжей-тегжейлі бағдарламаларында жоспарланған жете барлау жөніндегі іс-шаралардың іске асырылуын бақылау және сүйемелдеу;
  • ҚМГ филиалдарының да, ҚМГ ҰК ЕТҰ-ның да өндірістік бағдарламаларын қалыптастыруға қатысу;
  • модельдерді сүйемелдеу және құру, қорларды қайта есептеу шеңберінде кешенді талдауды орындау, қолда бар геологиялық-геофизикалық және кәсіпшілік деректерді түсіндіру және қайта түсіндіру.