Share

Барлау активтерін сүйемелдеу

Барлау активтерін сүйемелдеу

Барлау активтерін сүйемелдеу сейсмикалық барлау және ұңғымаларды бұрғылау жөніндегі геологиялық-барлау жұмыстарының мониторингін және супервайзингін қамтиды. Геологиялық барлау жұмыстары Ұңғымаларды салу кезеңінен бастап сынамалау кезеңіне дейін, далалық зерттеулерді жоспарлау, сейсмикалық деректерді өңдеу кезеңінен бастап түзетулер енгізе отырып, құрылымдық және динамикалық түсіндіру кезеңіне дейін, геологиялық белгісіздіктер мен тәуекелдерді талдаумен қатар жүреді.

Сейсмикалық барлау жұмыстарының супервайзингі шеңберінде:

  • далалық зерттеулерді жоспарлау кезеңінде: параметрлер, дизайн және жүргізу әдістемесі анықталады;
  • деректерді өңдеу/қайта өңдеу кезеңінде: өңдеу нәтижелерінің сапасын бақылау орындалады және әрбір кезең аяқталғаннан кейін көрсетілген қызметтердің нәтижелерін талқылау үшін Орындаушының тартылған мамандарының, Тапсырыс беруші өкілдерінің және жоба супервайзерлерінің жалпы кеңесі өткізіледі. Осы кеңестерде тестілеу нәтижелері, сондай-ақ олардың негізінде жасалған қорытындылар мен ұсынымдар презентация түрінде ұсынылады. Қажет болған жағдайда өңдеудің базалық бағанына түзету жүзеге асырылады;
  • деректерді құрылымдық түсіндіру кезеңінде: шөгінді жамылғының құрылымдық және тектоникалық жоспарының геологиялық идеяларына сәйкес шағылысатын горизонттардың фазалық корреляциясына талдау жасалады;
  • деректерді динамикалық интерпретациялау кезеңінде: сейсмикалық деректерді сандық интерпретациялау нәтижелерінің сапасына бақылау жүргізіледі (AVO талдау, инверсия және т.б.).

Барлау ұңғымаларын салу супервайзингі шеңберінде:

  • салу нүктесін талдау кезеңінде: сейсмикалық деректерді динамикалық талдау нәтижелері, бассейндік модельдеу, тарихи мәліметтер бойынша неғұрлым перспективалы учаскелер айқындалады, болжамды геологиялық қима айқындалады;
  • құрылыс кезеңінде: бұрғылау деректеріне мониторинг жүргізіледі, шламға, Кернге талдау жасалады, ГАЖ деректеріне жедел түсіндіру жүргізіледі;
  • аяқтау кезеңінде: сынақ аралықтарын бөлу үшін деректерге геологиялық-геофизикалық талдау жасалады.