Share

Супервайзинг және технологиялық сүйемелдеу орталығы

Супервайзинг және технологиялық сүйемелдеу орталығы

Ұңғымаларды салу және жөндеу процесін техникалық бақылаумен (супервайзинг) «Каспиймұнайгаз» және «ҚазНИПИмұнайгаз» филиалдарында ұңғымалар құрылысына техникалық-технологиялық бақылауды қамтамасыз ету, автоматтандыру, цифрландыру және бірыңғай ақпараттық кеңістікті және ҚазМұнайГаз ұңғымаларын бұрғылау және жөндеу жұмыстарын басқарудың барлық деңгейлері мен кезеңдерінде деректердің сабақтастығын қамтамасыз ету мақсатында супервайзинг қызметі айналысады. Ұңғымаларды салудың барлық кезеңдерін кешенді қолдау барлық технологиялық процестердің тиімділігін арттыру үшін талдау жүргізуге және дұрыс шешім қабылдауға мүмкіндік береді.

Супервайзингтің негізгі функциялары:
«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ ЕТҰ кен орындарында күрделі ұңғымаларды бұрғылауды жедел талдау;
Инженерлік Бұрғылау қолдау;
ҚМГ ЕТҰ кен орындарында супервайзинг ұйымдастыру;
бұрғылау бойынша деректерді жинау, жүйелеу және талдау;
көлбеу бағытта бұрғылау бөлігінде күрделі Ұңғымаларды бұрғылау кезінде технологиялық сүйемелдеу;
мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуде ҚҰМК есептеу және талдау, қорытындылар мен ұсынымдар бере отырып, қорытындылар мен ұсынымдар беру және т.б.

Қазіргі уақытта «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС «Каспиймұнайгаз» филиалының күшімен «Ембімұнайгаз» АҚ және «Өзенмұнайгаз»АҚ кен орындарында бұрғылауға супервайзинг жүргізілуде. 2020 жылға «Қазақтүрікмұнай»ЖШС бұрғылау кезінде супервайзинг қызметін орындау жоспарлануда. Алдағы жылдарға арналған негізгі мақсаттар:
ҚМГ-ның басқа ЕТҰ-ларына супервайзингпен қамтуды кеңейту;
«Өзенмұнайгаз» АҚ-да супервайзерлер санын ұлғайту;
супервайзерлердің біліктілігін арттыру;
ҚМГ компаниялар тобында есептіліктің бірыңғай жүйесін енгізу;
ұңғымалар құрылысының сапасын арттыру.

Ақпаратты алудың анықтығын, объективтілігін және жеделдігін қамтамасыз ету, ҚМГ ЕТҰ кен орындарында ұңғымаларды салу бойынша жобалық шешімдерді, регламенттер мен жұмыс жоспарларын сақтау мақсатында ұңғыманың электрондық ісі (тәуліктік есептің бірыңғай нысаны) енгізілді және ҚМГ бас офисінде бірыңғай корпоративтік деректер базасы құрылды.

Бұрғылауды технологиялық сүйемелдеу үшін ((технологиялық сүйемелдеу орталығы (ТҚКО)) – ҚМГ ЕТҰ кен орындарында нақты уақыт режимінде күрделі Ұңғымаларды (көлбеу-бағытталған, көлденең, МАБЖ) салуды тәулік бойы мониторингтеу, бақылау және қашықтықтан инженерлік қолдау жүзеге асырылады. ТКО-да әртүрлі мамандықтағы мамандар (бұрғылаушылар, геологтар, геофизиктер және геомеханиктер) жұмыс істейді.

2015 жылдан бастап арнайы жабдықталған технологиялық сүйемелдеу орталығы (бұрын құзыреттер орталығы) жұмыс істейді. Қиын алынатын қорларды игеруге толық ауқымды тартумен байланысты күрделі Ұңғымаларды (көлденең, көлденең аяқталған көп ұңғылы, терең тік және көлбеу) бұрғылау көлемінің өсуі алғышарт болып табылады.

Жұмыс Бұрғылау, геологтар, геофизиктер мен әзірлеушілерден тұратын «көп салалы команда» – бақылау және технологиялық сүйемелдеу департаментінің күшімен жүргізілуде:
2015-2016 жж. технологиялық сүйемелдеу орталығының мамандары процесті бақылауды жүзеге асырды, яғни LED экранда онлайн-деректерді көрсетті/талдады, бірақ бұрғылау процесіне араласпады;
2017 жылдан бастап алғаш рет ҚазМұнайГазға көлденең аяқталған көлденең және көп ұңғылы ұңғымалар бойынша геологиялық сүйемелдеу (геонавигация) сәтті енгізілді және жүргізілуде (Petrel және StarSteer бойынша басқарудың пайдаланылатын құралдары);
2018 жылдың соңынан бастап алғаш рет ҚазМұнайГаз-ға апатсыз бұрғылауға / күрделі ұңғымалар бойынша өнімсіз уақытты азайтуға бағытталған технологиялық сүйемелдеуді сәтті енгізді (landmark, Techlog бойынша пайдаланылатын басқару құралдары).
2019 жылдан бастап алғаш рет ҚазМұнайГаз-да оқпан тұтастығын сақтай отырып, бұрғылау процестерін оңтайландыруға, траекторияны оңтайландыруға және ұңғымалар конструкциясын жобалауға бағытталған ҚМГ ЕТҰ кен орындарында 1D геомеханикалық модельдеуді салу бойынша жұмыстар басталды. Әрі қарай дамыту – нақты бұрғылау режимінде геомеханикалық бұрғылау (қолданылатын басқару құралдары-Landmark, Techlog).
2017-2019 жылдар аралығында технологиялық сүйемелдеу орталығы Өзен, Қаламқас, Жетібай, Ақшабұлақ кен орындарында 57 күрделі ұңғыманы бұрғылауға қатысты. С.Нұржанов, в. Мақат, Уаз, Жаңаталап және Ботахан.

КҚО мамандарымен барлығы 193 ұсыным берілді, олардың 150-і барлығымен келісілді және іске асырылды. 30-дан астам секторлық геологиялық модельдер, 25 алдын ала және қорытынды есептер салынды.

Сондай-ақ, тік ұңғымаларды пайдалану бойынша ағымдағы жағдайды қадағалау үшін ҚМГ «ҚазНИПИмұнайгаз» Инжиниринг филиалында (Ақтау қ.) «Өзенмұнайгаз» АҚ бойынша Ұңғымаларды бұрғылау және жаңа ұңғымаларды іске қосуды бақылау жөніндегі ахуалдық орталық іске қосылды, «Маңғыстаумұнайгаз»АҚ бойынша ұңғымаларды бұрғылауға онлайн мониторинг жүргізу орталығы жұмыс істейді.