Share

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы

2017 жылғы 12 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Үкіметінің № 827 қаулысымен цифрлық технологияларды кезең-кезеңімен ЕНГІЗУ арқылы ел экономикасын технологиялық жаңғыртуға бағытталған «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы бекітілді.

Осы қаулыны орындау мақсатында» ҚазМұнайГаз » ҰК » АҚ (бұдан әрі – ҚМГ ҰК) өндірісті цифрландыру бағдарламасының портфелін әзірлеу міндетін қойды.

Өндірісті цифрландыру Қазақстан экономикасының мұнай-газ секторын дамытудың қажетті шарты болып табылады және ақпарат ағындарын цифрлық түрде беруді, бірыңғай кеңістікте сақтау мен визуализацияны, сондай-ақ жедел талдау мен шешімдер қабылдауды қамтамасыз ету арқылы кәсіпорынды басқарудың кешенді жүйесін құруға ықпал етеді.

Осы жоба шеңберінде «ҚМГ Инжиниринг» ЖШС-ның негізгі мақсаты өндірісті басқару процестерін жетілдіруге жәрдемдесу, ҚМГ ҰК компанияларының осы топтарының айқындылық, сапа және жеделділік деңгейін арттыру болып табылады.

Өндірісті цифрландыру аясындағы негізгі бағыттар:

ҚМГ ҰК компаниялар тобының бизнес процестерін сипаттау және компания қызметі туралы жалпы түсінікті түсіну үшін ат архитектурасын әзірлеу, корпоративтік және өндірістік бизнес процестерді цифрландыру және автоматтандыру арқылы реинжинирингтеу;
Шешімдерді тұжырымдамалық жобалау және әзірлеу, сондай-ақ жоғарғы деңгейге беру үшін бастапқы деректерді толық және дұрыс беруді қамтамасыз ету мақсатында ҚМГ ҰК компаниялар тобының кен орындарында өндірісті өлшеу құралдарымен және автоматтандыру жүйелерімен жарақтандыруды бағалау;
Өндірісті автоматтандыру бөлігінде жаңа техникалар мен технологияларды енгізу жөніндегі бастамалар;
Әдістемелік сүйемелдеу;
Енгізілетін өлшеу құралдары мен автоматтандыру жүйелерінің тиімділігін бағалау бойынша талдамалық жұмыстар.