Share

Перспективалық жобалар портфелі

Перспективалық жобалар портфелі

ҚазМұнайГаз ҰК АҚ ҰБ ресурстық базасының өсу бағдарламасын іске асыру жөніндегі стратегиясына сәйкес ҚМГ геология блогымен жете зерттеу үшін неғұрлым перспективалы аймақтарды, сондай-ақ Каспий маңы, Маңғышлақ, Үстірт-Бозашы, Оңтүстік Торғай өңірлерінде тарихи және қазіргі заманғы (3Д сейсмикалық барлау) геологиялық-геофизикалық деректердің толық спектрі негізінде құрылымдық және құрылымдық емес типтегі әлеуетті перспективалы объектілерді бөлу бойынша жұмыстар жүзеге асырылады. Геологиялық-геофизикалық деректерді кешенді талдау жұмыстарының нәтижелері бойынша геологиялық негіздемемен, Ресурстық әлеуетті, тәуекелдер мен белгісіздіктерді бағалаумен жер қойнауын пайдалануға арналған перспективалы жобалардың портфельдері дайындалады. Сонымен қатар, салыстырмалы күрделі инвестициялармен ең аз жұмыс бағдарламасы жасалады.

Объявление

Единственным участником ТОО «КМГ Инжиниринг» принято решение об уменьшении
уставного капитала (протокол Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» № 12/2022 от 08 июля 2022 года)
ТОО «КМГ Инжиниринг», БИН 140340010451, настоящим сообщает об уменьшении уставного капитала.
Претензии принимаются в течение 1 месяца – с 17 августа по 16 сентября 2022 года
по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмұхаммед Қонаева, здание 8

Закрыть
100% безопасность вашего сайта.
Powered by