Share

Технологиялық процестерді оңтайландыру, қолданыстағы өндірістің сенімділігі мен тиімділігін арттыру

Технологиялық процестерді оңтайландыру, қолданыстағы өндірістің сенімділігі мен тиімділігін арттыру

Қауіпсіздік мәселесінде жүйенің қалыпты жұмыс кезіндегі сенімділігі маңызды орын алады. Адамдардың өмірі мен денсаулығына және қоршаған ортаға қауіптің пайда болуы объектінің жұмыс қабілеттілігінің бұзылуынан, яғни оның істен шығуынан туындаған кезде сенімділікті тиімді қамтамасыз етуге ерекше назар аудару қажет. Мұндай істен шығулар техникалық және ұйымдастыру шаралары арқылы алып тасталуға тиіс не олардың пайда болу ықтималдығы Нормативтік қызмет мерзімі ішінде ең төменгі деңгейге дейін төмендетілуге тиіс.

ҚМГ технологиялық процестерді оңтайландыру, «ҚазМұнайГаз»ҰК АҚ компаниялар тобының жұмыс істеп тұрған мұнай-газ объектілерінде сенімділік пен тиімділікті арттыру бойынша толық қолдау көрсетеді. Әрбір нақты өндірістік объект үшін ұңғымалық флюидті жинау, дайындау және тасымалдау жүйелерін пайдаланудың неғұрлым ұтымды нұсқасы үшін ұсынымдар әзірленеді.

Бұл бағыт жердегі жабдықтарды пайдалану сенімділігін және өндірістің тұтастығын арттыруға, басқару жүйелерін автоматтандыруды енгізуге және жақсартуға, техникалық қызмет көрсетуге арналған шығындарды азайтуға және қысқа мерзімді және орта мерзімді пайданы қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Жұмыста unisim, Pipesim, Hysys, Que$tor, Autodesk бағдарламалық жасақтамалары қолданылады.

Объявление

Единственным участником ТОО «КМГ Инжиниринг» принято решение об уменьшении
уставного капитала (протокол Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» № 12/2022 от 08 июля 2022 года)
ТОО «КМГ Инжиниринг», БИН 140340010451, настоящим сообщает об уменьшении уставного капитала.
Претензии принимаются в течение 1 месяца – с 17 августа по 16 сентября 2022 года
по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмұхаммед Қонаева, здание 8

Закрыть
100% безопасность вашего сайта.
Powered by