Share

Кәсіпшілік химия зертханасы

Кәсіпшілік химия зертханасы

«ҚМГ Инжиниринг» ЖШС (Ақтау қ., Атырау қ.) филиалдарының кәсіпшілік химия зертханасының қызмет саласы мұнай кәсіпшілігі реагенттерінің физикалық-химиялық қасиеттерін айқындау, сондай-ақ оларды нақты кен орнының жағдайларына бейімдеу болып табылады.

Кәсіпшілік химия зертханасы ИСО/МЭК 17025 МЕМСТ сәйкес аккредиттелген және келесі бағыттар бойынша зертханалық зерттеулер кешенін жүргізеді:

-жаңа мұнай кәсіпшілігі реагенттерінің физика-химиялық қасиеттерін анықтау: деэмульгаторлар, коррозия ингибиторлары, ингибиторлар/дисперганторлар/асфальт-шайырлы-парафинді шөгінділердің еріткіштері, бактерицидтер, тұз шөгінділерінің ингибиторлары/жойғыштары, Павалар, су ағартқыштар, Полимерлі материалдар, депрессорлық қоспалар және т. б.;

– барлық мұнай кен орындарында көмірсутектерді өндіру, дайындау және тасымалдау кезінде қолданылатын базалық химиялық реагенттерге мониторинг жүргізу және тұрақты кіріс бақылауын жүргізу;

– нақты кен орны жағдайында жаңа химиялық реагенттерді (деэмульгаторлар, ингибиторлар, тұз еріткіштері, АСПО, коррозия, полимерлік материалдар және т. б.) зерттеу, қолдану мүмкіндігін бағалау және бейімдеу;

– мұнайды өндіру, бастапқы дайындау және тасымалдау кезінде туындайтын асқынулармен күрес;

– Мұнай кәсіпшілігі суларының микробиологиялық залалдануын зерттеу (сульфатты қалпына келтіретін, тионды және көміртекті қышқылдайтын бактериялар);

– тиімді бактерицидтерді зерттеу және іріктеу;

– полимерлер мен полимерлік композициялардың физика-химиялық қасиеттерін зерттеу;

– қабаттың мұнай беруін арттыру және мұнай өндіруді қарқындату үшін құрамдар мен технологияларды зерттеу;

– өндіруші аймақтарды оқшаулау үшін құрамдарды іріктеу және технологияларды зерттеу және айдамалау ұңғымаларының қабылдау профилін теңестіру;

– базалық химиялық реагенттердің таңдалған тиімді реагенттермен үйлесімділігін зерттеу, сондай-ақ олардың мұнай дайындау сапасына әсерін зерттеу;

– нақты кен орны қабатының коллекторлық қасиеттерін сақтай отырып, мұнай-газ ұңғымаларында қолданылатын тұншықтыру сұйықтықтары үшін химиялық реагенттер мен құрамдарды іріктеу;

– мұнай-газ кен орындары үшін реагенттерді ӘПО, ҰҚЖ, ВУС, РИР технологиялары бойынша іріктеу бойынша зертханалық зерттеулер, полимерлік суландыру және т. б.;

– полимерлік су басуды қоса алғанда, әртүрлі жобаларды сүйемелдеу бойынша супервайзинг жүргізу;

– кен орны объектілерінде ППД жүйесінің қажеттіліктері үшін суды дайындау үшін химиялық реагенттерді зерттеу және іріктеу.

Зертханаларда Anton Paar, Agilent technologies, Brukfield, Phase Technology, DataPhysics Instrument, Mettler Toledo, Huber, Binder, Julabo жетекші фирмаларының заманауи жабдықтары, соның ішінде отандық тәжірибеге арналған бірегей қондырғылары бар:

– PHYSICA MCR 502 және 702 Автоматты реометр, Антон Паар;

– металдардың коррозия жылдамдығын және қышқыл газдар мен изобарикалық жағдайларды сақтай отырып, коррозия ингибиторының ингибиторлық қасиеттерін бағалау жөніндегі стендтік қондырғы;

– Brukfield сериялы автоматты реометрлер;

-multiscan MS-20 дисперсті (эмульсиялар, коллоид) жүйелердің тұрақтылығын талдаушы, DataPhysics;

– «Cold finger» әдісімен статикалық жағдайларда мұнайдан парафинді тұндыру;

-ИҚ-Фурье спектрофотометр моделі Agilent Cary 630 FTIR, Agilent Technologies;

– УК-түрі спектрофотометр Cary 60, Agilent Technologies;

– DMA 5000m Автоматты тығыздағыш моделі, Антон Паар;

– Excellence Plus hx204 ылғалдылық анализаторы, Mettler Toledo;

– инверттелген микроскоп Eclipse TI – S, Nicon.

Нұржан Шиланов

Филиал директорының зертханалық зерттеулер жөніндегі орынбасары

«ҚМГ Инжиниринг» ЖШС «Қазмұнайгазғзжи» филиалы (Ақтау қ.)

130000, Ақтау қаласы, 35 шағын аудан 6 ғимарат

Жұмыс телефоны: 8 (7292) 470 215

Ұялы тел.: +7 702 939 32 52

e-mail: shilanov_n@kaznipi.kz

Нариман Сәрсенбеков

Зертханалық зерттеулер департаментінің директоры

«ҚМГ Инжиниринг» ЖШС Атырау филиалы

060015, Атырау қ., Геолог а. о., Бірлік а., телемұнараның өнеркәсіптік аймағы, ст-е 4

Жұмыс телефоны: 8 (7122) 762 501

Ұялы тел.: +7 701 488 89 49

e-mail: Sarsenbekov.N@llpcmg.kz

Ерболат Аяпбергенов

Кәсіптік химия зертханасының меңгерушісі

Жұмыс телефоны: 8 (7292) 470 290 (іш. 4391)

Ұялы тел.: +7 701 335 7127

e-mail: Ayapbergenov_E@kaznipi.kz

Әсем Измаилова

Кәсіптік химия зертханаларының меңгерушісі

Жұмыс телефоны: 8 (7122) 318 939

Ұялы тел.: +7 701 180 9111

e-mail: Izmailova.A@llpcmg.kz