Share

Мұнай және мұнай өнімдерін зерттеу зертханасы

Мұнай және мұнай өнімдерін зерттеу зертханасы

Ақтау және Атырау қалаларындағы ҚМГ Инжиниринг филиалдарында Мұнай және мұнай өнімдерін зерттеу зертханалары жұмыс істейді.
Қабаттық флюидтерді зерттеу зертханаларында жоғары технологиялық жабдықтарда: PVT FLUD-EVAL, Vinci Technologies (Франция) және Chandler Engineering (АҚШ) құртсыз PVT жүйесі жоғары қысымда (1000 барға дейін) және температурада (200 оС дейін) (26 моль% дейін)термодинамикалық зерттеулер орындалады.
Фазалық тепе-теңдік жүйесіндегі қойнауқаттық мұнай мен қойнауқаттық газды зерттеу
1. Pvt негізгі параметрлерді және газсыздандыру қисықтарын ала отырып, қойнауқаттық мұнайдың терең (рекомбинацияланған) сынамаларын зерттеу – газ құрамы, Рнас. (көлемді, визуалды), көлемдік коэффициент, шөгу, тығыздық, тұтқырлық, сығылу коэффициенті, ерігіштігі және т. б.
2. Газконденсатты зерттеулер, конденсацияның негізгі параметрлері мен қисықтарын алу – КГФ, Рнач. конденсация, Рмах. конденсация коэффициенті, артық сығылу коэффициенті, қойнауқаттық газдағы конденсаттың әлеуетті құрамы, сепарация газы, газсыздандыру газы, көлемдік коэффициент, тығыздық, тұтқырлық және т. б.
3. Қойнауқаттық жағдайда мұнайдың парафинмен қанығу температурасы.

Кристалл 5000.2 хроматографтарындағы компоненттік құрамдарды зерттеу
1. С9+ дейінгі газдардың және СО2, N2, H2S, He, Ar, H2 көмірсутекті емес компоненттердің компоненттік құрамын анықтау
2. С44+дейінгі көмірсутекті сұйықтықтардың (мұнай, конденсат) компоненттік құрамын анықтау;
3. Күкірт қосылыстарын анықтау: мұнай мен газдағы күкіртсутегі, метил және этил меркаптандары.
4. Су мен көмірсутектер арқылы шық нүктесін анықтау.

Газсыздандырылған, тауарлық мұнайды және мұнай өнімдерін зерттеу
1. Қолданыстағы стандарттар мен техникалық шарттарға сәйкес мұнай мен мұнай өнімдерінің сапалық және сандық сипаттамаларын анықтау.
2. Мұнай өнімдерінің физикалық-химиялық қасиеттерін зерттеу: бензин, дизель отыны, майлар, мазут және т. б.

Мұнай дайындау және асқынулар бойынша зерттеулер
1. Қиын бұзылатын эмульсияларды физикалық-химиялық зерттеу.
2. Су-мұнай эмульсияларының тұнба кинетикасы (ботл-тест).
3. Деэмульгатордың тиімділігін анықтау.
4. Мұнайды, мұнай композиттерін реологиялық зерттеу.
5. Қатты асфальт-шайырлы-парафинді шөгінділерді (АСПО) физикалық-химиялық зерттеу.

Қойнауқаттық мұнай мен қойнауқаттық газдың физикалық-химиялық қасиеттері бойынша зертханалық зерттеулердің нәтижелері, жер бетіндегі жағдайларда мұнай мен конденсаттың қасиеттері сепарацияның әртүрлі сатыларында бөлінген газдың хроматографиялық құрамы қорларды есептеу және қайта есептеу бойынша ҒЗЖ есептерін, әзірлеу жобаларын, игеру талдауларын, кен орнын авторлық қадағалауларды орындау кезінде қажет.
Ұңғымалардың сағасынан, технологиялық объектілерден және резервуарлардан алынған қиын су-мұнай эмульсияларын зерттеу нәтижелері мұнай мен газды өндіру, жинау, тасымалдау және дайындау процесінде, сондай-ақ мұнай жабдығының оңтайлы жұмыс жағдайларын таңдауда туындайтын технологиялық сипаттағы асқынуларды шешу үшін қажет.
Зерттеу кезінде алынған деректер жобалау құжаттарында жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау жөнінде бөлімдер жасауды қоса алғанда, табиғат қорғау және экологиялық мәселелерді шешу үшін пайдаланылуы мүмкін.
1111.jpg

Фото 1. – Қабаттық флюидтерді зерттеу зертханасы. Орнату PVT – Модель 3000 GL Chandler Engineering (АҚШ) және PVT FLUD EVAL,/I>Vincitechnologies (Франция)

2222.jpg

Фото 2. – Хроматографиялық зерттеулер зертханасы.

3333.jpg

Фото 3. – Рнач-тың визуалды анықтамасы. конд. қойнауқаттық газ және Рнас. мұнай.

Орнату PVT-Модель 3000 GL Chandler Engineering (АҚШ).

44444.jpg

Фото 4.- Тығыз өлшеуіш Антон Паар (қабат флюидтерінің тығыздығын анықтау)< / i>

55555.jpg

Фото 5. – Шикі мұнай мен мұнай өнімдерін зерттеу зертханасы< / i>

Нұржан Шиланов

зертханалық зерттеулер бойынша филиал директорының орынбасары

«ҚМГ Инжиниринг» ЖШС «Қазмұнайгазғзжи» филиалы (Ақтау қ.)

130000, Ақтау қаласы, 35 шағын аудан 6 ғимарат

Жұмыс телефоны: 8 (7292) 470 215

Ұялы тел.: +7 702 939 32 52

e-mail: Shilanov_n@kaznipi.kz

 

Нариман Сарсенбеков

зертханалық зерттеулер департаментінің директоры

Атырау филиалы

«ҚМГ Инжиниринг» ЖШС

060015, Атырау қ., Геолог а. о., Бірлік а., телемұнараның өнеркәсіптік аймағы, ст-е 4

Жұмыс телефоны: 8 (7122) 762 501

Ұялы тел.: +7 701 488 89 49

e-mail: Sarsenbekov.N@llpcmg.kz

Манас Махмутов

флюидтерді талдау және кәсіпшілік химия қызметінің басшысы

Жұмыс телефоны: 8 (7292) 470 290 (іш. 4386)

Ұялы тел.: +7 702 737 37 47

e-mail: Makhmutov_M@kaznipi.kz

Азамат Мұқанов

флюидтерді талдау және кәсіпшілік химия қызметінің басшысы

Жұмыс телефоны: 8 (7122) 317 889

Ұялы тел.: +7 701 667 88 48

e-mail: Mukanov.A@llpcmg.kz