Share

Экологиялық зерттеулер және мониторинг зертханасы

Экологиялық зерттеулер және мониторинг зертханасы

Үнемі дамып келе жатқан өнеркәсіп жағдайында экологияның жай-күйін мұқият бақылау қажет. Бүгінгі таңда суды бақылау, атмосфераға химиялық шығарындыларды бақылау, топырақтың ластануын бақылау қажет.

Сондықтан бүгінгі таңда республикада ҚР Экологиялық кодексі әрекет етеді, оған сәйкес қоршаған ортаның жай-күйіне бақылау, бақылау жүргізіледі.

Экологиялық зертхана қоршаған табиғи ортаның жай-күйін және оның шаруашылық немесе өзге де қызметтің әсері нәтижесінде өзгеруін бақылауды жүзеге асыру құралы болып табылады.

Қызметті жүзеге асыру үшін экологиялық зертхана жабдықпен, мамандар штатымен, реактивтермен, сондай-ақ бейінге сәйкес Техникалық реттеу жүйесінде аккредиттелуі тиіс. Біздің зертхана «сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесінде аккредиттелген. Аккредиттеу аттестаты №KZ.Т.06.1755 29.06.2016 ж. аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген.

Экологиялық зерттеулер және мониторинг зертханасы мынадай жұмыс түрлерін орындайды:

– Метеорологиялық параметрлерді өлшеу
– Санитарлық-қорғау және жұмыс аймақтарында атмосфералық ауаның сапасын бақылау.
– Ластаушы заттар шығарындыларының көздерінде ауаны бақылау.
– Жер үсті, жер асты және ағынды сулардың гидрофизикалық және гидрохимиялық сипаттамаларын анықтау.
– Зертханалық зерттеулер үшін су, топырақ, түптік шөгінділер сынамаларын алу
– Аумақты, үй-жайларды, жұмыс орындарын, металл сынықтарын радиациялық бақылау, радонды және басқа да радиоактивті газдарды өлшеу;

Қойылған міндеттерді сәтті шешу үшін зертхана келесі өлшеу құралдарымен және қосалқы жабдықтармен жабдықталған.

– Атомдық-абсорбциялық спектрометр МГА-915
– «Спектроскан-МАКС-G» спектрометрі
– «Флюорат-02-2м» сұйықтық талдауышы
-Флюорат-02-5м сұйықтық талдауышы
-АН-2 зертханалық судағы мұнай өнімдерінің құрамын талдауыш
– Толедо зертханалық метрінің рН метлері
– Газ анализаторы ГАНК-4
– Testo 350xl газ анализаторы-testo 454
-Фотоэлектрлік фотометр КФК-3-01 «ЗОМЗ»
– Дозиметр-радиометр «ДРГП-03»
– Альфарад плюс-АРП
– Радиометр-дозиметр МАКС-АТ1117М.
– Іздеу дозиметрі РКС-01Г-СОЛО

Зертхана қызметінің екінші бағыты еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарына аттестаттау жүргізу болып табылады.

Жұмысшыларды сертификаттау-бұл әр кәсіпорында міндетті түрде орындалатын қажетті іс-шара. Аттестаттауды өткізу қажеттілігі Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде бекітілген.

Жұмыс орындарына аттестаттау жүргізу үшін зертхана мынадай жылжымалы аспаптарды пайдаланады

– Метеометр МЕТЕОСКОП-М
– Testo 435 көп функциялы өлшеу құралы
– Электр және магнит өрісінің параметрлерін өлшегіш ВЕ-МЕТР-АТ-002
-ВЕ-50 өнеркәсіптік жиілігінің магниттік және электр өрістерінің параметрлерін өлшегіш
-Дыбыс өлшегіш-спектр анализаторы, виброметр ассистенті және т. б.