Share

Деректер базасы

Деректер базасы

Қазіргі жағдайда мұнай-газ кен орындарын барлау жобаларын табысты іске асыру және тиімді игеру үшін дерекқорлардан, ақпараттық жүйелерден өзекті ақпарат пен ілеспе деректерді жедел алу қажет.

Қазақстанның жұмыс істеп тұрған мұнай өндіруші өңірлерінде ресурстық базаның сарқылуына байланысты көмірсутектер қорларының орнын толтырумен айналысу қажет, бұл жаңа аумақтарды жете барлау, іздеу және игеру қажеттілігін негіздейді.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ бүгінде «ҚМГ Инижиниринг» ЖШС-мен бірлесіп жер қойнауын пайдалануға перспективалы блоктар портфелін дайындау үшін Каспий маңы, Үстірт-Бозашы және Маңғышлақ бассейндерін өңірлік зерттеу бойынша жұмыстар жүргізуде. Барлау мен өндіруге арналған жаңа лицензиялық блоктарды сатып алу бойынша белсенді қызмет жүргізілуде. Болашақта еліміздің мұнай-газ саласының жаңа тынысын беретін жаңа жобалар мен бағыттарды анықтау және дамыту мақсатында өңірлердің геологиясын зерделеу жүргізілуде. Сондай-ақ ҚМГ терең жатқан көкжиектер мен дәстүрлі емес тұзақтарды зерттеу бойынша маңызды жұмыс жүргізуде.

Бұл жұмыс ұңғымалардың жұмысы және қабаттардың геологиялық ерекшеліктері туралы гетерогенді ақпараттың үлкен көлемін өңдеуге және жинақтауға байланысты. Ақпаратты өңдеу маңызды міндет болып табылады, ол деректер көлемінің ұлғаюына және олардың қозғалыс алгоритмдерінің күрделенуіне байланысты күн сайын күрделене түседі.

Сонымен бірге, қолда бар деректердің сенімділігі мәселесі өзекті бола түсуде. Соңғы онжылдықта Ақпараттық технологиялар саласында болған өзгерістер ғалымдар мен мамандардың ақпаратты пайдалану және тарату мүмкіндіктерін едәуір кеңейтті.

«ҚМГ инжиниринг» ЖШС-дағы «Деректер Базасы» бағытының қызметі мамандарды өзекті верификацияланған ақпаратпен қамтамасыз етуге арналған. Деректердің үлкен көлемі бар ақпараттық жүйелерді орталықтандырылған басқару бойынша міндеттер шешілуде, барлық геологиялық-геофизикалық, кәсіпшілік ақпаратқа бірыңғай кіру нүктесі бар ақпараттық кеңістік құрылуда. Ақпарат ҚМГ компаниялар тобы қызметкерлерінің барлық жинақталған мәліметтерге жедел қол жеткізуін қамтамасыз ете отырып, бірыңғай мұрағатқа жиналады.

Деректер базасының негізгі міндеті құрылымдық ақпаратты жинау, сақтау, өзгерту және өңдеу, бизнес-процестердің ерекшеліктерін, УВС кен орындарын барлау мен игеруді жүзеге асыратын Компанияның корпоративтік стандарттарын ескере отырып, аналитикалық есептілікті қалыптастыру болып табылады.

Деректер базасын қалыптастыру сейсмикалық мұрағатты енгізуден басталды, оның мақсаты 1993-96 жылдары «Қазақстанкаспишельф»консорциумы жүргізген Каспий теңізі мен оның қайраңын ауқымды сейсмикалық барлау нәтижесінде алынған далалық және өңделген сейсмикалық деректердің орасан зор алабын сақтау болды.

20 жылдан астам уақыт ішінде жүйе сейсмикалық және геологиялық-геофизикалық деректердің үлкен мұрағатына айналды. Бүгінгі таңда жинақталған және сақталған деректердің көлемі шамамен 240 ТБ құрайды.

Қазіргі уақытта «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ деректер банкінде Ақпараттық жүйелер (деректер базасы)жұмыс істейді:

Whereoil-барлық қол жетімді ақпараттық жүйелерді орталықтандырылған деректер банкіне біріктіруге және біріктіруге арналған интеграциялық жүйе;
ProSource Enterprise / Seismic – сейсмикалық және геологиялық-кәсіпшілік деректер базасы;
Front Office-WEB-интерфейс арқылы Prosource корпоративтік деректерін басқару жүйесі;
Аумақтық – бөлінген деректер банкі (ТБД) – кәсіпшілік ақпаратты жинау, сақтау және талдау жүйесі. («Өзенмұнайгаз» АҚ, «Ембімұнайгаз» АҚ, «Қаражанбасмұнай» АҚ, «Қазгермұнай» БК ЖШС, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ);
Корпоративтік деректер банкінің файлдық қоймасы (ФХ) – электрондық құжаттардың қоймасы;
Физикалық тасығыштар каталогы (КФН) – қағаз және электрондық тасығыштар каталогы;
Studio – сандық геологиялық модельдер базасы;
ХЦЭН-сандық электрондық тасығыштардың қоймасы.

Пайдаланылған Ақпараттық жүйелер әлемдік өндірушілердің мәліметтер базасын басқару жүйелеріне (Oracle, MS SQL Server және т.б.) негізделген.) және жетекші шетелдік компаниялармен (Schlumberger, KADME), сондай-ақ қазақстандық әзірлеушілермен («КазИнфоСистемс» ЖШС, «Алстронтелеком» ЖШС және т.б.) әзірленген.).