2002

2002

“ҚАЗМҰНАЙГАЗҒЗЖИ”ААҚ

“Қазақ мұнай және газ институты” ЖАҚ “ҚазНИПИмұнайгаз” ААҚ және “Каспиймұнайгаз ҒЗЖИ” ААҚ акцияларының мемлекеттік пакеттерін беру жолымен құрылды (ҚР Үкіметінің 23.12.2002 ж. № 1346 қаулысы)

Бөлісу бағытындағы: