Share

2002

2002

«ҚАЗМҰНАЙГАЗҒЗЖИ»ААҚ

«Қазақ мұнай және газ институты» ЖАҚ «ҚазНИПИмұнайгаз» ААҚ және «Каспиймұнайгаз ҒЗЖИ» ААҚ акцияларының мемлекеттік пакеттерін беру жолымен құрылды (ҚР Үкіметінің 23.12.2002 ж. № 1346 қаулысы)

Бөлісу бағытындағы: